Archives for October 2016

Beth sy’n digwydd ym myd craffu addysg yn Abertawe?

  Mae Dysgu’n Creu Llanast  Panel Craffu Perfformiad Ysgolion, sef corff craffu addysg Cyngor Abertawe, sydd â’r rôl o ddarparu heriau parhaus o ran  perfformiad ysgolion er mwyn sicrhau bod disgyblion yn Abertawe’n derbyn addysg o safon, ac i sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion i wella safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma’r cyfarfodydd […]

Cyflawni ar gyfer dysgwyr diamddiffyn – 10 cwestiwn i’w gofyn

Cyfarfu Gr?p Cynghorwyr Craffu Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar 27 Medi 2016, ac un o’r materion a drafodwyd ganddynt oedd sut mae pob corff craffu awdurdod lleol yn herio ei ysgolion a’r hadran addysg wrth edrych ar y modd y caiff y grand amddifadedd disgyblion ei warion ar ddysgwyr diamddiffyn. Trafododd y gr?p fframwaith […]