Craffu’r Gyllideb

Cynhelir cyfarfod o’r Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ddydd Mercher 10 Chwefror am 11pm yn Ystafell Bwyllgor 6, Neuadd y Ddinas. Ei ddiben fydd trafod Cynigion Cyllidebol y cyngor ar gyfer. Rôl y panel yw cwestiynu a herio agweddau ar y gyllideb er mwyn ei helpu i lunio barn a dod i gasgliadau […]

Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

Bydd y Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd am 1.30pm ddydd Mercher 12 Awst (Ystafell Bwyllgor 3a, Neuadd y Ddinas). Rôl y panel yw craffu perfformiad corfforaethol, gwaith gwella gwasanaethau a threfniadau cyllidebol y cyngor. Mae dwy sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar yr agenda yr wythnos hon. Mae’r sesiwn gyntaf gyda’r Cynghorydd […]