Newyddion am yr Ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg

Bydd cynghorwyr yn trafod yr Ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg a’r adolygiad allanol o addysg heblaw yn yr ysgol mewn cyfarfod yr wythnos nesaf. Yn wreiddiol, roedd cynghorwyr yn bwriadu cynnal ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg, yn enwedig addysg heblaw yn yr ysgol, ac roedd hyn i fod i ddechrau ym mis Ebrill. Cafodd hyn ei amlygu […]

Y Diweddaraf am yr Ymchwiliad Craffu ar Gynhwysiad Addysg

Yn wreiddiol roedd y cyngor wedi bwriadu cynnal ymchwiliad i Gynhwysiad Addysg, yn enwedig addysg y tu allan i’r ysgol, ym mis Ebrill. Tynnwyd sylw at y pryder hwn yn yr argymhelliad diweddar gan wasanaethau addysg yr awdurdod lleol ar gyfer plant a phobl ifanc. Nododd Arolygiad Estyn fod rhaid i niĀ ‘wella ansawdd y ddarpariaeth […]