Y Cabinet yn cytuno ag adroddiad craffu ar gyfer gwella lles plant mewn ysgolion

Ymatebodd y Cabinet yn ffurfiol i’r adroddiad Ymchwilio Craffu Cyrhaeddiad a Lles ar 1 Gorffennaf. Roedd yr ymchwiliad yn ystyried sut gall ysgolion, y cyngor a phartneriaid wella lles mewn ysgolion. Mae’r Cabinet wedi croesawu’r adroddiad ac wedi cytuno ar bob un o’r 12 argymhelliad a wnaed gan y panel a’r camau gweithredu i’w rhoi […]

Mae cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol wrth wella lles mewn ysgolion

  Mae’r hyn a wna ysgolion, y cyngor a phartneriaid i ddiwallu anghenion emosiynol plant yn hollbwysig i wella lles a chyrhaeddiad plant a phobl ifanc yn ein hysgolion.  Wrth ymdrechu’n gyson i wella safonau addysgol, mae’n rhaid ystyried lles pobl ifanc. Mae’n rhaid i ysgolion gydnabod pwysigrwydd materion lles yn gyson, nid yn unig […]