Edrych ar effaith yr Ymchwiliad Craffu Twristiaeth

Cyfarfu’r Panel Ymchwiliad Craffu Twristiaeth ar 17 Tachwedd 2014 i ystyried adroddiad effaith yr Ymchwiliad Craffu Twristiaeth a gynhaliwyd ym  mis Mehefin 2013. Diben y cyfarfod hwn oedd asesu effaith yr adroddiad a’i argymhellion. Rôl y panel oedd asesu beth sydd wedi newid ers i’r adroddiad gael ei gyflwyno i’r Cabinet, a yw’r argymhellion cytunedig […]

Ymchwiliad Craffu ar Dwristiaeth – Beth fu’r effaith?

Nododd y panel yn ei adroddiad terfynol ym mis Mehefin 2013 ei fod yn teimlo’n obeithiol iawn am ddyfodol y diwydiant twristiaeth yn Abertawe. Mae’n cydnabod bod nifer o heriau i’w hwynebu yn y dyfodol a’n bod mewn sefyllfa gymharol dda i fynd i’r afael â nhw.  Mae’n pwysleisio bod gennym gymaint i’w gynnig i ymwelwyr a […]