Archives for July 2013

Mae angen i ni roi mwy o gyfleoedd i’n plant chwarae

  Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ar gyfer chwarae, gan roi dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae a hamdden i blant yn eu hardaloedd. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i bob cyngor lleol wirio’r hyn sydd ar gael yn ei ardal a rhoi gwelliannau ar […]

Providing More Affordable Homes Needs to be a Priority

AsĀ in many other areas, the number of new affordable homes being supplied in Swansea is a long way short of the number of new affordable homes that are needed. To have any chance of closing this gap the first step is to ensure that affordable housing is a shared priority for the Council and its […]