Archives for January 2015

Cyfarfod Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol – dydd Llun 26 Ionawr

Bydd Panel Craffu Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cwrdd รข’r Cyng. Rob Stewart (Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Abertawe) a Jan Worthing o Fwrdd Iechyd PABM, aelodau allweddol y BGLl, ddydd Llun 26 Ionawr er mwyn datblygu ymhellach ddealltwriaeth y panel o waith y BGLl. Cynhelir y cyfarfod am 11am ddydd Llun 26 Ionawr yn […]

Beth sydd nesaf i’r Panel Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid?

Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cyfarfod am 1.30pm ddydd Mercher 14 Ionawr (Ystafell Bwyllgor 3, Canolfan Ddinesig). Ar yr agenda’r wythnos hon yw’r sesiwn holi ac ateb gyda’r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Addysg. Diben y sesiwn hon yw canolbwyntio’n benodol ar gyflawni targedau arbedion a’u heffaith ar gyfer […]