Archives for December 2015

Cyflwyno Cwestiynau gan y Cyhoedd

Mae Cwestiynau gan y Cyhoedd bellach ar yr agenda craffu.         Mae mwy o gyfle bellach i’r cyhoedd fod yn rhan o waith craffu a chyfranogi mewn cyfarfodydd. Mae cynghorwyr craffu’n ymrwymedig i gael mwy o aelodau o’r cyhoedd i gyfrannu at waith craffu fel y gall adlewyrchu eu barn. Yn dilyn […]

Craffu ar ERW: Ein consortiwm addysg rhanbarthol

              Mae’n bleser gan Dîm Craffu Abertawe weithio gyda chynghorwyr a swyddogion craffu ar draws de-orllewin Cymru i graffu ar waith ERW: partneriaeth addysg y rhanbarth. Consortiwm o chwe chyngor sy’n cefnogi gwelliant addysgol yw ERW (neu Ein Rhanbarth ar Waith). Mae pob un o’r chwe chyngor yn cyfrannu […]