Archives for November 2016

Beth sy’n digwydd gyda’r Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid?

Y Panel Craffu ar Wella Gwasanaethau a Chyllid yw’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyllideb y cyngor, a’i drefniadau gwella corfforaethol a gwasanaethau’n effeithiol ac yn effeithlon. Rhwng yn awr a’r Nadolig, bydd yn cynnal tri chyfarfod sy’n trafod amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: 23 Tachwedd  Adroddiad Cwynion Corfforaethol Blynyddol Strategaeth Ddigidol newydd Adroddiad […]

Sut rydym ni’n sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd?

Mae cryn dystiolaeth ryngwladol o sbectrwm eang gan academyddion ac ymarferwyr blaenllaw y bydd buddsoddi yn y Blynyddoedd Cynnar yn torri’r cylch o anfantais drwy newid cyfleoedd bywyd plant fel eu bod nhw’n gallu cyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas ac, ar yr un pryd, leihau’r angen am wasanaethau adfer costus iawn ar draws y sector cyhoeddus. […]