Archives for August 2013

Mae’r Adran Graffu eisiau clywed gan y sector gwirfoddol

  Felly, efallai’ch bod wedi cael eich gwahodd i roi tystiolaeth i’r Adran Graffu ac rydych yn meddwl beth yw ei hanfod.  Efallai’ch bod bach yn nerfus hyd yn oed. Peidiwch â phoeni!  Nid yw’r Adran Graffu am graffu arnoch chi na’ch sefydliad.  Ond mae am elwa ar eich gwybodaeth, eich profiad a’ch cyngor. Craffu […]

Mae angen blaenoriaethu darparu gwell cludiant cyhoeddus

  Mae’r ffordd y darperir cludiant cyhoeddus yn newid. Mae gan y Cyngor lai o arian i gymorthdalu cludiant cyhoeddus; mae Llywodraeth Cymru wedi lleihau’r cyllid y mae’n ei roi i gwmnïau cludiant cyhoeddus;  mae cwmnïau cludiant cyhoeddus wedi ailasesu eu darpariaeth yn erbyn y ffactorau hyn a’r dirywiad cyffredinol yn niferoedd y teithwyr ac […]