Archives for December 2013

Oes angen i ni wella’n parciau lleol?

Mynegwyd pryderon mewn cyfarfod ym mis Mai 2013 am y sylw a roddir i gynnal parciau lleol yn Abertawe ac awgrymwyd ar yr adeg y gallai fod angen gwneud mwy o waith. O ganlyniad, sefydlwyd gweithgor i edrych ar y gwasanaeth parciau yn Abertawe, sut mae’r rhain yn cael eu cynnal ac a oes lle […]

Tair ffordd y gall eich partneriaeth wella cynnwys y cyhoedd

  Yn gyffredinol, rydyn ni, fel dinasyddion, yn fodlon cymryd rhan a rhannu ein barn am faterion sy’n effeithio arnom.  Fodd bynnag, mae partneriaethau, fel Byrddau Gwasanaethau Lleol, yn cael trafferth gyda hyn ac nid yw’n wahanol i BGLl Abertawe.  Dyma dri awgrym y bydd eich partneriaeth efallai am eu hystyried.   Gofynnodd Panel Ymchwilio […]

Saith ffordd mae cynghorau Cymru wedi cynnwys y cyhoedd

  Mae cynnwys y cyhoedd yn chwarae rhan hanfodol wrth wneud penderfyniadau. Mae’n gwneud i’r cyhoedd deimlo wedi’i rymuso y gall chwarae rôl allweddol wrth ddylanwadu ar benderfyniadau. Mae cynifer o ffyrdd o gynnwys y cyhoedd. Mae’n bwysig i ni ddysgu trwy gynnwys y cyhoedd yn llwyddiannus fel y gellir trosglwyddo arfer da.   Roedd […]