Archives for August 2014

Beth sydd ar y gweill gyda chraffu ym mis Medi?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd i’w cynnal ym mis Medi:   1 Medi 4.30pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu 17 Medi 1.30pm – Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid 18 Medi 3.30pm – Panel Perfformiad Ysgolion 22 Medi 11am – Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 22 Medi 4pm – y Gweithgor Meysydd Parcio 29 […]

Y Cabinet yn trafod adroddiad mewnfuddsoddiad Abertawe

Yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor a gynhaliwyd ar 26 Awst, trafodwyd yr adroddiad craffu ac argymhellion sy’n deillio o’r ymholiad diweddar i fewnfuddsoddiad yn y rhanbarth. Daeth yr ymholiad i’r casgliad bod gan Abertawe lawer o asedau a allai annog mewnfuddsoddiad yn yr ardal, er enghraifft, band eang tra chyflym, cysylltiadau cludiant da, costau eiddo a rhentu […]

Beth gallwn ni ei wneud i gynyddu mewnfuddsoddi?

Canfu’r Panel Ymchwilio Craffu Mewnfuddsoddi fod gan Abertawe lawer o asedau a allai annog buddsoddiad yn yr ardal fel band eang cyflym iawn, cysylltiadau cludiant da, costau eiddo a rhentu cymharol isel, llafurlu mawr a pharod a chyfleusterau ar gyfer hyfforddiant, ymchwil a datblygiad drwy ein Prifysgolion a cholegau lleol. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod […]

Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Awst?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Awst: 4 Awst 4:30pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu 5 Awst 1.30pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref 11 Awst 2pm – Panel Perfformiad Lles 20 Awst 1.30pm – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid 21 Awst 3.30pm – Panel Perfformiad Ysgolion Os hoffech […]