Archives for February 2015

8 peth a ddysgom gan Gynulliad Cymru am gynnwys y cyhoedd

Mae’r blog hwn yn crynhoi rhai o’r pethau a ddysgom mewn sesiwn arfer da gyda Chynulliad Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd o fudd i graffwyr sy’n edrych ar sut i wella cynnwys y cyhoedd. Gwybodaeth am y sesiwn Aeth y Tîm Craffu, ynghyd â’r Cynghorwyr Mary Jones a Paxton Hood-Williams, i Gaerdydd am y […]

Cyfarfod Craffu ar y Gyllideb ar 5 Chwefror

Cynhelir cyfarfod y Panel Craffu Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid ddydd Iau 5 Chwefror am 12pm yn Ystafell Bwyllgor 2, Canolfan Ddinesig. Bydd y Cynghorydd Rob Stewart (Arweinydd y Cyngor) a Phennaeth Cyllid y Cyngor yn ateb cwestiynau gan gynghorwyr a’r cyhoedd am gynigion sydd â’r nod o arbed £81 miliwn dros y tair blynedd […]