Archives for July 2015

Oes gennych gwestiwn i aelodau’r cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu’r cyngor yn galw cabinet y cyngor i gyfrif ac yn trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob aelod o’r cabinet yn ystod y flwyddyn.           Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio’r gwaith y mae aelodau’r cabinet wedi’i wneud yn eu rôl, gan ystyried blaenoriaethau, gweithredoedd, […]

Cefnogi democratiaeth a llywodraethu da

Mae’n hadroddiad blynyddol ar gyfer y 12 mis diwethaf  bellach wedi cael ei gyhoeddi. Mae’n rhoi crynodeb o’r hyn rydym wedi’i wneud, yr adborth rydym wedi’i dderbyn a’r pethau rydym am eu gwella yn y dyfodol. Mae’n ddogfen bwysig i ni. Mae’n dangos bod ein gwaith yn dryloyw ac yn agored i graffu! Rydym yn […]

Y camau nesaf ar gyfer Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Bydd Panel Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cwrdd am 4.30pm, ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf yn Ystafell Bwyllgor 3, Y Ganolfan Ddinesig. Yn ystod ei gam datblygu, cytunodd y panel mai’i ddull dewisol o ddatblygu’i gynllun gwaith ar gyfer 2015/16 fydd dewis her Bwrdd Gwasanaethau Lleol i ymchwilio’n fanwl iddo, gan bwysleisio effeithiolrwydd gweithio mewn partneriaeth […]