Archives for June 2016

Beth oedd effaith yr ymchwiliad craffu i ddiwylliant corfforaethol?

Ar 6 Gorffennaf, bydd cynghorwyr yn cyfarfod i gael trafodaeth ddilynol am effaith eu hymchwiliad craffu i ddiwylliant corfforaethol ymhlith staff yn y cyngor.  Cwblhawyd ymchwiliad ym mis Mehefin 2015 gyda Chabinet y cyngor yn cytuno ar gyfres o argymhellion ym mis Hydref 2015.  Roedd rhai o’r argymhellion i’r Cabinet yn cynnwys, er enghraifft: Croesawu […]

Oes gennych gwestiwn i aelodau’r cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu’r cyngor yn galw cabinet y cyngor i gyfrif ac yn trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob aelod o’r cabinet yn ystod y flwyddyn.         Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio’r gwaith y mae aelodau’r cabinet wedi’i wneud yn eu rôl, gan ystyried blaenoriaethau, gweithredoedd, cyflawniadau […]

Arfer rhagorol wedi’i amlygu mewn ysgol uwchradd yn Abertawe

Gwnaeth cynghorwyr o Banel Craffu Perfformiad Ysgolion gwrdd â’r Pennaeth a Llywodraethwr o ysgol Gymunedol Cefn Hengoed er mwyn trafod canlyniad arolygiad diweddar Estyn a thaith wella’r ysgol. Ar 9 Mehefin siaradodd y panel â’r Ymgynghorydd Herio, wedyn gyda’r Llywodraethwr ysgol. Dewisodd y Panel siarad â’r ysgol gan ei bod wedi cael ei chanmol am […]

TRAWSNEWID Y GWASANAETHAU I OEDOLION

Yn ôl ym mis Hydref 2014 sefydlwyd panel craffu er mwyn astudio’r newidiadau a oedd yn digwydd yn y gwasanaethau i oedolion er mwyn creu’r math o wasanaethau yr oedd eu hangen er mwyn diwallu anghenion poblogaeth sy’n heneiddio, cyllidebau sy’n llai a’r Ddeddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant. Dros gyfnod o 18 mis, bu’r panel […]